Tävling med SIAC

För att genomföra ett lopp med SIAC AIR+ (touch free stämpling) krävs:

 • SIAC pinne
 • Aktiverat SIAC-läge i enheter med funktion: Start, Kontroll och Mål

Om SIAC är tillgängligt på tävlingen ska framgå i tävlings-PM

 

 

Information till löpare som ska springa med SIAC

SIAC Batteritest

 • Stämpla i enhet “SIAC Battery Test” (ska erbjudas av arrangören på TC)
 • Enheten visar batteristatus och varnar om nivån är låg
  Om enheten visar:
  “WARN” börjar batteriet bli dåligt och bör bytas inom kort
  “FAIL” bör en annan pinne användas för tävlingen

SIAC-pinnen fungerar alltid för traditionell stämpling i enhet, oavsett batteristatus.
Får du ingen pip/blink i pinnen efter stämpling, stämpla fysiskt.

Tävling

Pinnens touch free funktion aktiveras när den stämplas i en “CHECK”-enhet. Detta indikeras med pip och blink  på pinnen.

Touch free funktionen är aktiv tills pinnen stämplas i “MÅL” eller “SIAC OFF”. Om detta inte sker stängs den automatiskt av efter 20 timmar.

Tänk på att inte passera målenhet med aktiverad pinne  under start/lopp då den riskerar stängas av,

I starten bör enhet för “SIAC TEST” erbjudas efter att pinnen aktiverats. Denna stämpling lagras ej i pinnen utan är enbart till för att säkerställa att pinnen aktiverats.

Vid lopp med “STARTSTÄMPLING”, genomför om möjligt en fysisk stämpling om arrangören inte säger annat. Risk finns att touch-free stämpling skett mot start-enheten under tiden i startområdet om ni befunnit er i startenhetens närhet, detta skivs över av fysisk stämpling.

Vid varje kontroll, kontrollera pip/blink på SIAC-pinnen, får ni inte dettas, stämpla fysiskt!

Arrangera med SIAC

På arenan

Enhet för batteritest skall erbjudas på TC
Om enheten visar:
“WARN” börjar batteriet bli dåligt och bör bytas inom kort
“FAIL” bör en annan pinne användas för tävlingen

Start

Vid genomförande av tävling med SIAC krävs följande på startplatsen:

Startförfarandet liknar traditionell modell, men kompletteras med enhet för ”SIAC TEST” som placeras i startfållan mellan ”CHECK” och ”START” Förslagsvis vid gräns ”starttid – 2 minuter”

SIAC-pinnen aktiveras av "CHECK"

Exempel på startförfarande

Mål

Målstämpling (touch-free eller fysisk) stänger av SIAC-pinnen.

Säkerställ att ingen aktiv löpare kan komma i närheten av målsätmplingen (säkerhetsavstån >2 m) under pågående lopp. Exempelvis utgående löpare efter stafettväxling.

Information till utsättare

Vid utsättning krävs att samtliga utsättare har tillgång till en SIAC-pinne för test-stämpling!

På samlingsplatsen

 • TÖM och CHECK av SIAC-pinne innan utsättning påbörjas.
 • Enheterna är avstängda och aktiveras först när de är utplacerade

På respektive kontrollpunkt

 • Montera enheten i ställningen
 • Kontrollera mot utsättningskarta rätt enhetsnummer, att skärm är monterad samt att ev. papperslapp för utsättning är nerplockad.
 •  Stämpla fysiskt i enheten för aktivera den.
 • Gå ifrån kontrollen (>2 m) och genomför en touch-freestämpling

Tillbaka på samlingsplatsen

 • Läs av pinnen efter avslutad utsättning. Kontrollera mot utsättningskarta.
 • Varje enhet skall ha två stämplingar för att vara godkänd för tävling.
 • Informera banläggare att utsättning är avslutad

Programmering av enheter

Genomförande av arrangemang med SIAC kräver:

 • Enheter "START”, “KONTROLLER” och “MÅL” ändras i SI CONFIG till Beacon mode.
 • Säkerställ enheters batterispänning >3,0V
 • “Operating time” skall vara tillräckligt lång för att täcka in tiden utsättning till tävlingens slut. >6 h

 

 • Enhet “Battery Test” skall erbjudas på TC. Använd enhet med display på ovansidan.
 • Enhet “SIAC Test” bör erbjudas i startområdet.
 • Placera målenhet så att ingen löpare riskerar komma i närheten av den under loppet, detta avaktiverar touch free läget

 

 • Om radiokontroll ska användas krävs:
  • Aktivera “Radio: Send last record” i enheten.
  • SRR-dongel (helst 2 st, röd+blå) ansluten till ROC:en. Dongel placeras på kontrollställning eller i löpriktning ut från kontrollen.
   Touch free stämplingar skickas från SIAC-pinne till dongel.
   Fysiska stämplingar skickas från SRR-enhet till dongel.