Organisation

OK Skogsfalkens Organisation 2024

Styrelse:
Jonas K Johansson ordförande 2år
Ola Söderberg Vice ordförande

Margret Karlsson kassör
Lena Söderberg sekreterare 2år

Elna Håkansson ledarmot 2 år
Elise Björnvik suppleant
Ulf Jungstrand suppleant

Revisor:
Kerstin Arnesson
Anna Johansson
Mats Persson suppleant

Ombud till BLOF:s årsmöte: 
Styrelsen utser ombud till BOF:s årsmöte.

Representant BLOF styrelse
Cecilia Lingerud 2år

Representant till Blekinge Skidförbunds
årsmöte 2024:

Styrelsen utser ombud

Arrangemangskommitté
Josefine Jungstrand 
Bo Karlsson
Kenneth Kaisajuntti
Vakant Markkontakt

Material- och fastighetskommitté:
Andreas Björnvik
Åke Ohlson
Pierre Danielsson
Paul Lindqvist
Anders Blomqvist
Patrik Wåhlin
Bo Karlsson

Ungdomskommitté:
Daniel Millbourn
Ingrid Söderberg
Elise Björnvik
Julia Karlsson
Robin Isbring
Lina Bergman

Junior- och seniorkommitté
Ola Söderberg
Magnus Emilsson


 

Uppdrag:

Träningsgrupp
Josefine Jungstrand
Ola Söderberg
Ingrid Söderberg

Skidgrupp
Jonas Johansson
Jonas Persson

MTBO grupp 
Joakim Sorinder
Lars Persson
Martin Andersson
Cecilia Lingerud

UK Herrar, Damer & Motion: 
Ulf Jungstrand
Ola Söderberg

UK Ungdom
Ungdomskommittén utser

Utbildningsansvarig inkl. rapportering SISU
Jonas K Johansson

LOK-stödansvarig
Margret Karlsson

Lotteriföreståndare
Eva Blomqvist

Sponsring:
Ola Söderberg

Anmälningsredovisning
Margret Karlsson 
Rolf Andreasson

Pressansvarig
Ola Söderberg

Hemsideansvarig
Rolf Andreasson

Projekt :

Klubbkläder
Elvira Ljungberg

Newbody och Ullmax
Lina Karlsson
Regina Eriksson