Organisation

OK Skogsfalkens Organisation 2023

Styrelse:
Jonas K Johansson ordförande 
Ida Schyberg vice ordförande 
Ola Söderberg ledarmot 2år
Margret Karlsson kassör 2 år
Lena Söderberg sekreterare 
Ulf Jungstrand ledarmot 
Vakant ledarmot
Vakant  suppleant
Vakant  suppleant

Revisor:
Kerstin Arnesson
Anna Johansson
Vakant suppleant

Ombud till BLOF:s årsmöte: 
Styrelsen utser ombud och till BOF:s årsmöte.

Representant BLOF styrelse
Cecilia Lingerud 2 år

Representant till Blekinge Skidförbunds
årsmöte 2021:

Styrelsen utser ombud jämte ersättare

Arrangemangskommitté
Josefine Jungstrand (sammankallande)
Bo Karlsson
Kenneth Kaisajuntti
Vakant Markkontakt

Material- och fastighetskommitté:
Åke Ohlson (sammankallande)
Pierre Danielsson
Paul Lindqvist
Anders Blomqvist
Bo Karlsson
Andreas Björnvik
Patrik Wåhlin

Ungdomskommitté:
Daniel Millbourn
Julia Karlsson
Oskar Schyberg
Ingrid Söderberg
Robin Isbring
Elise Björnvik

Junior- och seniorkommitté
Magnus Emilsson
Ola Söderberg

Uppdrag:
Träningsgrupp
Josefine Jungstrand (OL-träningar)
Magnus Emilsson (tisdagsträningar)
Erik Eriksson


 

Skidgrupp
Jonas Johansson
Cecilia Rönnfjärd

MTBO grupp 
Joakim Sorinder
Lars Persson
Martin Andersson
Cecilia Lingerud

UK Herrar, Damer & Motion: 
Ulf Jungstrand
Ola Söderberg

UK Ungdom
Ungdomskommittén utser

Utbildningsansvarig inkl. rapportering SISU
Vakant

Lotteriföreståndare
Eva Blomqvist

Sponsring:
Ola Söderberg

Anmälningsansvarig
Margret Karlsson 
Rolf Andreasson

LOK-stödansvarig
Margret Karlsson

Pressansvarig
Ola Söderberg

Hemsideansvarig
Rolf Andréasson

Projekt :

Klubbkläder
Anna Johansson

Newbody och Ullmax
Lina Karlsson
Regina Eriksson

SOL Skola
Vakant
Utses av Ungdomskommittén

Blekinge River Trail:
Jonas K Johansson
Fredrik Smedberg

Klubbresa 
Lina Bergman 
Ida Schyberg