Miniprinter SI och Print-Master

PRINTER SI

Starta printern:

* Tryck på SI-loggan tills det lyser grönt.

* Starta avläsningsenheten (Mastern) genom att stämpla en gång med en pinne.

Stäng av printern och Mastern:

* Tryck på SI-loggan tills det slutar lysa grönt.

* Stäng av Mastern genom att använda SERVICE/OFF-pinnen.

Ladda printern:

* Sätt i väggkontakten och anslut laddaren.

* Lysdioden blinkar grönt. Nu har laddningen startats.

* När batteriet är fulladdat slocknar lysdioden. Om batteriet är tomt behöver det laddas över natten.

 FUNKTIONSPINNAR FÖR PRINTMASTERN

START

En stämpling med "START" initierar "Mass-Start" för alla SI-pinnar som läses av därefter.

Om man startstämplar i en Startenhet så räknas detta som starttid.

PRINT RESULTS

Vid Mass-Start skrivs en sorterad resultatlista ut. Om Mass-Startfunktionen inte aktiveras sorteras alla stämplingar i olika banor baserat på de 6 första kodsiffrorna i resp. SI-pinne.

CLEAR BACKUP

Masterns backupminne och alla Mass-Start-tider raderas.

Print-Mastern fungerar med all typer av SI-pinnar