Reseersättning

Den tidigare ersättningen för resor till tävlingar upphör fr o m 2016 enligt beslut på årsmötet 20160126.

I stället för reseersättning beslutades vid årsmötet om en ny subvention av startavgifterna för seniorer. Läs mer under Anmälningsavgifter.

 

Ersättning för resor med egen bil eller allmänna kommunikationsmedel kan dock utgå i vissa fall, t ex i samband med utbildning och konferenser. Samåkning sker i möjligaste mån. Begäran om ersättning till kassören omedelbart efter genomförd utbildning/konferens. Likaså kan ersättning utgå vid omfattande körning i samband med egna arrangemang, t ex vid transport av material från IP Skogen. Begäran om ersättning till ordförande/kassör omedelbart efter avslutat arrangemang. Milersättningen är ändrad till 18,50 kr/mil fr o m 2022 från tidigare 12,50 kr/mil (sedan 1998) i dessa fall.