Anmälningsavgifter

Startavgifter 2024 - subvention

Gäller tävlingar inom orienteringens fyra grenar: orienteringslöpning, skidorientering, MTB-orientering och precisionsorientering. Gäller också skidtävlingar anordnade av föreningar anslutna till Blekinge Skidförbund samt DM-tävlingar anordnade av föreningar anslutna till Östsvenska Friidrottsförbundet.

Ungdomar t o m 16 år

Betalar 25 kr/tävling, dock max 250 kr/år + efteranmälningsavgifter samt full avgift för tävlingar där man är anmäld men ej startat. Debiterad hyrbricka betalas av löparen. Avgift tas inte ut för tävlingar om uttagning och anmälan sker genom BLOF (USM, SSM och GM).

Juniorer 17 – 20 år

Betalar 50 kr/tävling, dock max 500 kr/år + efteranmälningsavgifter samt full avgift för tävlingar där man är anmäld men ej startat. Debiterad hyrbricka betalas av löparen.

Seniorer – ny subvention fr o m 2017

Betalar 50 % av anmälningsavgifterna + efteranmälningsavgifter samt full avgift för tävlingar där man är anmäld men ej startat. Debiterad hyrbricka betalas av löparen.

Självfallet förväntas det att du som tar del av ovanstående subvention aktivt deltar i klubbens verksamhet, t ex som funktionär vid klubbens olika tävlingsarrangemang, samt medverkar i klubbens arbete i övrigt. 

Öppna Klasser

Klubben subventionerar ungdomar, juniorer och seniorer enligt ovanstående regler.

Stafetter

Klubben betalar alla anmälningsavgifter i stafetter där beslut om deltagande fattats. Resor och logi enligt resp kommittés budget och beslut. Eventuella matkostnader betalas av varje deltagare

DM-tävlingar

De fria startavgifterna i länets individuella DM-tävlingar i orientering har upphört fr o m 2017.

SM/SL-tävlingar klass DH18-DH21

Klubben står för anmälningsavgift, resor och logi. Matkostnader betalas av löparen.

USM, SSM och GM 

För ungdomar sker normalt uttagning och anmälan genom BLOF. Vid egen anmälan gäller ordinarie regler för ungdomar, juniorer och seniorer. 

Ej subventionerade tävlingar

O-ringen, tävlingar utomlands i egen regi, internationella tävlingar i Sverige med betydligt högre anmälningsavgift än normalt, t ex Veteran-VM. Denna typ av tävlingar administreras inte av klubben utan anmälan och betalning sker direkt till arrangören.

Betalning av anmälningsavgifter

Klubben ligger ute med anmälningsavgifterna till höstsäsongens slut. Betalas omgående efter erhållen avisering. Debiterade tjänster, t ex campingavgifter, betalas omgående på uppmaning av kassören.